QUADRE PEDAGÒGIC

COMUNITAT DE PETITS:

P3 Marta Domínguez 

P4  Mireia Vallverdú

P5  Ivana Redondo

Co-docències infantil  Cristina Grau

Mestra d’anglès i co-docència  Rosalina Barbosa

Mestra d’educació Especial Susana Muñoz

TEI (Tècnica educació infantil)  Verónica  (substitució de Laia Guisasola)

 

COMUNITAT DE MITJANS:

1r Carlota Randuà

2n JordiMéndez

3r Susana Lamiel

Anglès Olga Martín (substituta Judit Portero)

Música Alba Alsina

Educació Especial Berta LLucià i Marta Gaspa

 

COMUNITAT DE GRANS:

4t Begoñaa Bellés

Montse Sánchez

Ana de Lara  (substituta Anabel Martos)

Anglès Olga Martín (substituta Judit Portero)

Música Cristina Garcia

Educació Especial Berta LLucià i Marta Gaspa

 

Co-docències Primària Lluïsa Pérez, Olga Cruz, Mónica Caudet

Educació física Lourdes Uzquiano

 

COMUNITAT DE JOVES:

1r ESO  Juanjo Butrón i Sílvia Fontanet

2n ESO A Maria Puig

2n ESO B Ricard Solé

Docents secundària: Sílvia Fontanet, Susana Ortega, Patricia Gallardo, Marc Magrinyà i Àfrica Verdejo.

 

Monitors d’educació especial: Esther Piniés i David Lloret

 

 

Consell directiu

Directora: Olga Cruz

Cap d’estudis infantil i primària: Mónica Caudet

Cap d’estudis secundària Patricia Gallardo

Secretària: Susana Muñoz

Coordinadora infantil: Cristina Grau

Coordinadora primària: Marta Gaspa

 

Personal d’administració i serveis: 

Administrativa: Blanca Morón

Conserge: Aurora González

Coordinadora de menjador: Anna Blanch

 

Consell escolar

Presidenta: Olga Cruz

Secretària: Susana Muñoz

Representants docents: Mónica Caudet, Marta Gaspa, Cristina García i Cristina Grau

Representant PAS: Aurora González

Representant de les famílies: Zohra Bellamine, Juan Cristóbal Ribes i Úrsula Aguilera.

Representant de l’Ajuntament: Lourdes Aramburu