Calaix de sastre

. Aula d’acollida

És un espai de rebuda, atenció, comunicació i aprenentatge que forma part de la gran Aula d’acollida que és l’escola, per tot l’ alumnat nouvingut. Els objectius que pretén aconseguir són:

  • Facilitar la participació i la interacció d’aquest alumnat a la vida de l’escola.
  • Potenciar l’adquisició d’una nova llengua
  • Ajudar-los en la descoberta del món cultural en què ara viuen

És un entorn obert que afavoreix una rebuda molt propera i, la més adequada possible, a cadascun dels alumnes.

· Agenda 21 EscolarL’Agenda 21 Escolar forma part del pla d’acció de l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir un desenvolupament sostenible i contribuir a la millora ambiental del nostre planeta.

La nostra escola forma part d’Agenda 21 Escolar des del curs 2003-2004.

Això implica un compromís formal d’anar introduint millores ambientals en la comunitat escolar de mica en mica i en la mesura en que siguem capaços d’assumir-les.

Aquí  podeu  consultar el Recull de mesures ambientals proposades per la comissió de l ‘ Agenda 21

[nggallery id=25]

· La Biblioteca


Des de l’inici de la nostra escola hem cregut que calia donar importància a la Biblioteca com a eina de treball per aconseguir que els nostres alumnes esdevinguin bons lectors i lectores.

Actualment conté més de 6.000 documents, classificats i catalogats informàticament, consultables a través del programa e-Pèrgam.

Situada en un espai de 85 m2, molt lluminós, amb 50 m2 de prestatgeria,  consta de diversos àmbits: un espai central polivalent, amb taules i cadires, dos racons  de treball amb 3 ordinadors i una  impressora, un canó projector i un racó de lectura per als més petits.

L’objectiu  prioritari ha estat sempre potenciar el gust per la lectura i facilitar l’accés a la informació amb llibres gratuïts, tant de  consulta com d’imaginació

Des de sempre l’AMPA ha col.laborat oferint el seu ajut i suport al servei de Biblioteca.

· Esmorzars saludables


Participem en el pla comunitari CARMEL AMUNT en la Comissió d’Hàbits saludables, juntament amb els Centres d’Atenció Primària del Districte. L’objectiu d’aquest treball és fomentar una equilibrada alimentació i adquirir uns hàbits de Salut.

[nggallery id=29]

· Revista de l ‘Escola


Fa quinze anys que editem a l’escola la nostra revista “COSES d’en Cimany”.

Cada trimestre es fa un recull de textos que expliquen diferents activitats i esdeveniments que s’han dut a terme a totes les classes de l’ escola.

En l’elaboració de la revista  participa tota la comunitat educativa: alumnes, pares i mestres.

[nggallery id=23]

.· Socialització llibres de text


Fa més de 25 anys que portem a terme la socialització de llibres i material escolar. Els nostres objectius són:

  • Fomentar en l’Alumnat la responsabilitat i respecte pel material personal i col.lectiu.
  • Fomentar i afavorir  els valors de solidaritat i capacitat de compartir.
  • Assegurar l’equitat educativa entre tot l’alumnat del centre.
  • Educar per a un consum racional.
  • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
  • Alleugerir considerablement la despesa econòmica que cada família ha de destinar globalment, cada inici de curs, en concepte de Llibres i material didàctic.

· Treball en xarxa al Districte Horta-Guinardó


Ens preocupem  dels nens i les nenes en tots els seus aspectes perquè entenem l’educació en la seva globalitat.

És per això que, els  professionals dels diferents àmbits (educació, salut i serveis socials) ens trobem  periòdicament per tal d’afavorir intercanvi d’informacions i coneixements. D’altra banda, formulem propostes d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla més ampli de dinamització comunitària, i també  programem actuacions conjuntes, sempre enfocant aquesta tasca vers el benestar dels nens/es de la nostra escola.

A més a més, participar en aquest projecte del districte suposa disposar de tallers de pares i mares, grups de discussió, … que s’organitzen al llarg del curs escolar.