La nostra escola

 

 • Som una escola d’una línia que comprèn l’etapa educativa d’infantil, primària i ESO (dels 3 als 16 anys). 
 • Ens organitzem per comunitats: de petits (P3, P4 i P5), de mitjans (1r, 2n i 3r), de grans (4t, 5è i 6è) i de joves (ESO) amb l’objectiu de compartir activitats d’experimentació, enriquir les interaccions, fer que l’aprenentatge sigui més social.
 • Tenim dos edificis principals: un per a P3, P4 i P5 i l’altre per a primària i per a la ESO.
 • Les instal·lacions del nostre centre disposen d’una pista poliesportiva, diferents patis (un per P3, P4 i P5 amb sorral i una àrea de joc infantil) i hort. A l’edifici de primària i secundària tenim gimnàs, aula de música, aula de ciències, aula d’anglès, taller i aula d’informàtica. Totes les aules disposen de pissarres digitals i/o panell interactiu.
 • Treballem per crear un entorn educatiu orientat als alumnes com a centre de l’aprenentatge. 
 • Respectem els diferents ritmes evolutius i les capacitats intel·lectuals individuals de cada alumne i alumna. 
 • Demanem als nostres alumnes esforç i superació, sense sobrecarregar-los, a la recerca d’un equilibri per assolir un aprenentatge eficaç.
 • L’aprenentatge és de naturalesa social i per això promovem la interacció social i el treball cooperatiu.
 • Entenem les emocions com a part integral de l’aprenentatge.
 • La nostra metodologia innovadora va dirigida a fer connexions entre àmbits de manera globalitzada i significativa.

 

Quin horari fem?

 • Infantil i primària:  de 9h a 13h. i de  15h a 17h.
 • Secundària:  de dilluns a dijous de 8:30 a 13:30 i de 15h a 17h. // divendres de 8:30 a 13h.

Per a les famílies que necessitin deixar els infants abans de les 9h tenim un servei d’acollida matinal de 8h a 9h que organitza l’AFA.

 

Quins projectes fem a l’escola?

 • Comunitat d’aprenentatge
 • Patrimonia’m 
 • Èxit
 • Creixem sans i més sans
 • Escoles més sostenibles
 • Pla de consum de la fruita a les escoles
 • Projecte d’interculturalitat
 • Xarxes pel canvi

 

Què fem a l’escola?

 • Espais de lliure circulació a infantil
 • Tallers i treballs per projectes a tots els cursos
 • Anglès des de P3
 • Tertúlies  dialògiques literàries i grups interactius des de P5 fins a 6è
 • Tertúlies científiques i artístiques i grups interactius a l’ESO
 • Robòtica
 • Piscina a 1r (programa “Jo nedo”)
 • Sortides i colònies
 • Biblioteca oberta

 

Quins serveis escolars oferim?

 • Acollida matinal (de 8 a 9h)
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Llibres socialitzats
 • Extraescolars
 • Casal d’estiu
 • Cau per a tot el barri

 

Quines activitats extraescolars fem?

 • Música
 • Classes de reforç i ampliació
 • Idiomes
 • Pla de l’esport
 • Club de lectura