QUADRE PEDAGÒGIC

Aquest curs ens organitzarem per Comunitats:

 

COMUNITAT DELS PETITS:

P3 Cristina Grau

P4  Marta Domínguez 

P5 Ivana Redondo

Suport Infantil Mireia Vallverdú

TEI (Tècnica educació infantil)  Laia Guisasola

 

COMUNITAT DELS MITJANS:

1r Maria Arrufat

2n Pilar Cases

3r Lluïsa Pérez 

 

COMUNITAT DELS GRANS:

4t Montse Sánchez

 Olga Martín

 Anna de Lara

 

Educació Especial

Susana Muñoz 

Berta Llucià

Marta Gaspa 

 

Castellà 

Rosa Querol

 

Educació Física

Bruno Cabanellas

 

Anglès

Maria Arrufat 

Olga Martín

Rosalina Barbosa

 

Música

Cristina García

 

Suports

Neus Anglada

Mónica Caudet

Olga Cruz

Rosa Querol

Bruno Cabanellas

 

Monitors d’educació especial:

Rut Valera/Roser Àlvarez

David Lloret

 

Coordinació d’escola:

Comunitat de petits: Ivana Redondo

Comunitat de mitjans i grans: Marta Gaspa

 

Equip directiu

Directora: Neus Anglada

Cap d’estudis: Olga Cruz

Secretària: Mónica Caudet

 

Personal d’administració i serveis: 

Administrativa: Blanca Morón

Conserge: Aurora González

Coordinadora de menjador: Anna Blanch