La nostra escola

 • Som una escola d’una línia que abasta l’etapa educativa d’infantil i primària (dels 3 als 12 anys). L’any que ve, el curs 2020-21, passarem a ser Institut escola i a poc a poc anirem contruint els 4 cursos de l’ESO.
 • Ens organitzem per comunitats: de petits (P3, P4 i P5), de mitjans (1r, 2n i 3r) i de grans (4t, 5è i 6è) amb l’objectiu de compartir  activitats d’experimentació, enriquir les interaccions, fer que l’aprenentatge sigui més social i pensar en el futur institut-escola.
 • Tenim dos edificis principals: un per P3, P4 i P5 i l’altre per primària i per la futura ESO. Les instal·lacions del nostre centre disposen d’una pista poliesportiva, diferents patis (un per P3, P4 i P5 amb sorral i una àrea de joc infantil) i hort. A l’edifici de primària tenim gimnàs, aula de música, aula de ciències, aula d’anglès, taller i aula d’informàtica. Totes les aules disposen de pissarres digitals.
 • Treballem per crear un entorn educatiu orientat als alumnes com a centre de l’aprenentatge. 
 • Respectem els diferents ritmes evolutius i les capacitats intel·lectuals individuals de cada alumne i alumna. 
 • Demanem als nostres alumnes esforç i superació, sense sobrecarregar-los, a la recerca d’un equilibri per assolir un aprenentatge eficaç.
 • L’aprenentatge és de naturalesa social i per això promovem la interacció social i el treball cooperatiu.
 • Entenem les emocions com a part integral de l’aprenentatge.
 • La nostra metodologia innovadora va dirigida a fer connexions entre àmbits de manera globalitzada i significativa.

 

Quins projectes fem a l’escola?

 • Comunitat d’aprenentatge
 • Patrimonia’m 
 • Èxit
 • Creixem sans i més sans
 • Escoles més sostenibles
 • Pla de consum de la fruita a les escoles
 • Projecte d’interculturalitat
 • Xarxes pel canvi

 

Què fem a l’escola?

 • Espais de lliure circulació a infantil
 • Tallers i treballs per projectes a tots els cursos
 • Anglès des de P3
 • Tertúlies literàries dialògiques i grups interactius des de P5 fins a 6è
 • Robòtica
 • Piscina a 1r
 • Sortides i colònies
 • Biblioteca oberta

 

Quins serveis oferim?

 • Acollida matinal
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Extraescolars
 • Cau per a tot el barri

 

Quin horari fem?

Matí de 9h a 13h.
Tarda de 15h a 17h.

Per a les famílies que necessitin deixar els seus fills i filles abans de les 9h tenim un servei d’acollida matinal (guarderia) de 8h a 9h que organitza l’AFA.