Documents per a famílies

ALTRES DOCUMENTS:

 

QUOTA ESCOLAR curs 2020-21: https://ja.cat/m1Lya

 

LLIBRES i MATERIALS curs 2020-21 (d’ús propi de l’alumnat)

Només tenim llibres de mates de 3r a 6è. La resta de llibres que es puguin utilitzar són socialitzats.