Extracció ADN – 3rESO A

08/11/2022

La Maria José i la Chloe (3r ESO A) ens mostren els resultats del seu grup després de extreure l’ADN de diferents mostres (mucosa bucal, tomàquet i pasta de dents). En les dues primeres hem observat una xarxa de fibres blanquinoses que corresponen a l’ADN. Us deixem un vídeo del @cosmocaixa que explica el procediment. Qui s’anima a replicar-ho?