Secció: Projecte TAC

"LES TAC"

LES TAC

18/02/2014

LES TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) La informàtica i les noves tecnologies avui en dia tenen un gran pes a la nostra societat. És per això que a la nostra escola ho tenim molt en compte i són dues eines que vehiculen totes les àrees del currículum. El nostre pla TAC contempla […]