Secció: Pla d’atenció a la diversitat

"PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT"

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

18/02/2014

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’atenció a la diversitat és un dels pilars fonamentals de l’actual sistema educatiu. Aquesta té com a objectiu principal atendre les necessitats de les persones, adaptant els recursos i els mitjans per donar una resposta individualitzada a les seves necessitats. L’atenció a la diversitat a l’escola s’organitza a partir de […]