Biblioteca de l’escola

14/10/2021

Què podem fer a la biblioteca del centre?

Cerca d’informació, préstec de documents,gust per lectura i gaudir d’un espai tranquil.