HORARI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

Direcció
Dilluns de 9h a 10h
Dijous de 16h a 17h

Per poder parlar en altres hores, cal quedar per telèfon.

Secretaria
Dimecres de 9’30h a 10’30h i de 15h a 17h

Per poder parlar en altres hores, cal quedar per telèfon.

Administrativa
Dimarts de 8’30h a 14’30h
Dijous de 8’30h a 14’30h

Administrativa de menjador
Tots els dies de 9h a 11’30h