Els trets d’identitat a educació infantil

17/02/2014

L’educació infantil a la nostra escola té com a objectius el creixement harmònic i feliç dels infants que acull. La nostra finalitat és educar, juntament amb les famílies.

La nostra línia educativa està basada i fonamentada en les teories de molts mestres i pedagogs que hem anat coneixent dins del marc del constructivisme. La nostra metodologia de treball és de caire actiu on l’experimentació, l’observació i la manipulació són l’eix fonamental del desenvolupament de l’infant. És per això que considerem que el joc és la manera natural d’aprendre. D’aquesta manera l’infant podrà desenvolupar les seves capacitats socials, afectives, sensorials, motrius i d’autonomia que li seran indispensables per al seu equilibri i desenvolupament posterior.

Nens i nenesNens i nenes d’educació infantil jugant al teatrí de l’escola

A la nostra escola es dona a cada infant un tracte individualitzat, respectant el seu ritme i el seu procés maduratiu.La llengua vehicular és el català. La cultura catalana està present a la vida quotidiana de l’escola. Aquest fet, però, no implica no estar oberts a altres cultures i llengües, sinó al contrari, estem oberts a conèixer noves realitats.

Mares P-5Mares de la classe de P-5 fent galetes amb els seus fills i filles

Pensem que els nens i les nenes han de rebre una educació no sexista encaminada a trencar rols masculins i femenins. Entenem l’escola com una comunitat educativa i d’aprenentatge en la qual hi participen activament les famílies, mestres, infants i l’entorn social. El paper de les famílies és molt important.

La relació entre famílies i l’escola està basada en el respecte i la confiança mutus.

Per a nosaltres és molt important la comunicació dia a dia amb les famílies i la seva participació i implicació en el nostre projecte educatiu.

A l’escola som respectuosos amb els medi ambient i eduquem els infants en aquest respecte.

Apropem la natura als infants i els iniciem en activitats de reciclatge. Tenim molt en compte la dimensió afectiva i emocional de l’infant com a part fonamental del currículum. Els infants s’han de sentir estimats ja que un clima d’afecte i suport emocional són imprescindibles per fer els seus propis aprenentatges.

Som molt sensibles a l’educació en valors, aquells que transmetem als infants amb la nostra actitud diària, en el llenguatge i en l’abordatge de conflictes. És molt important transmetre dia a dia unes actituds positives no discriminatòries que vagin encaminades a compartir amb els altres experiències que ens faran créixer com a persones.

Hugo Joan Maisa

 

 

 

 

 

Nens grans i petits conviuen, es respecten, aprenen junts.