Projecte educatiu

  Els trets d’identitat a educació infantil Projecte de ciències Projecte de llengües El treball de matemàtiques
  Projecte TAC L’art a l’escola El Projecte de Convivència L’aprenentatge vivencial
  Pla d’atenció a la diversitat Col•laboracions i coordinacions amb altres centres i Entitats Projecte de salut Projecte de socialització de material i llibres
  Sisena hora      
         

LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA

18/02/2014

LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA L’escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els nens i nenes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels  objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i […]

"EL TREBALL DE MATEMÀTIQUES"

EL TREBALL DE MATEMÀTIQUES

18/02/2014

EL TREBALL DE MATEMÀTIQUES La competència matemàtica és una  de les competències que han d’assolir els alumnes ja que els servirà en la seva vida social, personal i escolar. l seu aprenentatge l’orientem  perquè pugui ser útil en la seva vida quotidiana. A tota la primària treballem la resolució de problemes, desdoblant el grup amb […]

"EL PROJECTE DE LLENGUA"

EL PROJECTE DE LLENGUA

18/02/2014

EL PROJECTE DE LLENGUA El treball de llengües que portem a terme a l’escola té com a objectiu primordial millorar la competència lectora dels nostres alumnes per tal que puguin desenvolupar el seu coneixement i  potencial personal  i en un futur  poder participar de manera conscient, crítica i responsable en una societat democràtica. Des de […]

"Projecte de ciències"

Projecte de ciències

17/02/2014

PROJECTE DE CIÈNCIES   L’objectiu que com a escola perseguim respecte a les ciències és fer que els nostres alumnes arribin a ser competents científicament, per això  acompanyem a l’alumnat en l’evolució de les seves idees sobre fets i fenòmens de l’entorn i els aproximem a la ciència. Igualment intentem que els nostres nens i […]

"Els trets d'identitat a educació infantil"

Els trets d’identitat a educació infantil

17/02/2014

L’educació infantil a la nostra escola té com a objectius el creixement harmònic i feliç dels infants que acull. La nostra finalitat és educar, juntament amb les famílies. La nostra línia educativa està basada i fonamentada en les teories de molts mestres i pedagogs que hem anat coneixent dins del marc del constructivisme. La nostra […]

Pàgina 4 de 41234