Projecte educatiu

  Els trets d’identitat a educació infantil Projecte de ciències Projecte de llengües El treball de matemàtiques
  Projecte TAC L’art a l’escola El Projecte de Convivència L’aprenentatge vivencial
  Pla d’atenció a la diversitat Col•laboracions i coordinacions amb altres centres i Entitats Projecte de salut Projecte de socialització de material i llibres
  Sisena hora      
         
"PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT"

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

18/02/2014

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’atenció a la diversitat és un dels pilars fonamentals de l’actual sistema educatiu. Aquesta té com a objectiu principal atendre les necessitats de les persones, adaptant els recursos i els mitjans per donar una resposta individualitzada a les seves necessitats. L’atenció a la diversitat a l’escola s’organitza a partir de […]

"APRENENTATGE VIVENCIAL"

APRENENTATGE VIVENCIAL

18/02/2014

APRENENTATGE VIVENCIAL Al llarg de la vida, aprenem en situació d’interaccions diverses i generalment compartides. De per si, l’aprenentatge és col·laboratiu. És per això que a la nostra escola intentem plasmar això dins de les nostres aules. Treballem amb metodologies diverses: racons, projectes, tallers, conversa, treball individual… intentant afavorir la participació de tothom. Creiem en […]

"L'ART A L'ESCOLA"

L’ART A L’ESCOLA

18/02/2014

L’ART A L’ESCOLA A la nostra escola sempre hem donat importància al gust per l’art, tant en els nostres treballs com en els diferents espais del centre. Per aquest motiu desenvolupem la creativitat artística dels nostres alumnes oferint-los el coneixement de diferents tècniques i recursos mitjançant els quals poder expressar-se a través de les diferents […]

"LES TAC"

LES TAC

18/02/2014

LES TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) La informàtica i les noves tecnologies avui en dia tenen un gran pes a la nostra societat. És per això que a la nostra escola ho tenim molt en compte i són dues eines que vehiculen totes les àrees del currículum. El nostre pla TAC contempla […]

"SISENA HORA"

SISENA HORA

18/02/2014

SISENA HORA L’horari de l’escola és de 9 a 13 i de 15 a 17. Fem sisena hora, això vol  dir que els nens i nenes fan una hora més de classe diària. En aquesta sisena hora ampliem i reforcem els continguts treballats en les diferents àrees donant èmfasi a les àrees instrumentals, llengua i […]

Pàgina 3 de 41234