HORARI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

Direcció
Dilluns de 9h a 10h
Divendres de 16h a 17h

Per concertar altres hores, caldrà fer-ho per telèfon.

Secretaria
Dilluns i dimecres de 9 a 10h

Divendres de 16 a 17h

Per concertar altres hores, caldrà fer-ho per telèfon.

Administrativa
Dimarts de 9h a 14h
Dijous de 9h a 14h

Administrativa de menjador
Tots els dies de 9h a 11’30h

Pel bon funcionament de l’escola, us preguem que respecteu aquests horaris.